THERMOGRAFIE

Voorkom brand met thermo-grafisch scannen

WAT IS THERMOGRAFIE?

Thermografie is een methode waarmee kans op storing, uitval van de vaste installatie en brand in schakel- en/of verdeelinrichtingen kan worden voorkomen. Door oververhitting binnen een elektrische installatie kan aanzienlijke schade ontstaan. Door thermo-grafisch te scannen wordt de warmteontwikkeling die kan leiden tot oververhitting vroegtijdig ontdekt. Tijdens deze methode kan de vaste elektrische installatie volledig in bedrijf blijven waardoor het bedrijfsproces niet onderbroken of verstoord hoeft te worden. Een thermo-grafisch onderzoek komt goed tot zijn recht tijdens volledige belasting van de elektrische installatie.

THERMOGRAFIE ALS ONDERDEEL VAN INSPECTIE

Thermografie is geen algehele inspectie. Het wordt vaak in verband gebracht met elektrische veiligheidsinspecties zoals de NEN3140 Inspectie. Beide richten zich op de veiligheid van de elektrische installatie. De NEN 3140 gebruikt thermische metingen om maatregelen tegen te hoge temperaturen te controleren. Thermografie is hiervoor een uitstekende methode, maar het is geen vervanging van andere metingen uit de NEN3140. Thermografie kan als losse controle worden uitgevoerd of als onderdeel van een NEN3140 Inspectie, NEN1010 Inspectie of Agro Elektra Inspectie.

Na inspectie worden de resultaten van metingen en visuele controle in een rapport vastgelegd.
Dit is noodzakelijk voor:

WAAROM RAPPORTEREN?

  1. een goed onderbouwd oordeel over de installatie
  2. vergelijking van de staat van onderhoud bij volgende inspecties
  3. een gefundeerd oordeel over toename of afname van de veiligheid
  4. een reparatieadvies met betrekking tot geconstateerde gebreken

Onze gegevens

Koggeweg 63
1607 MT Hem
0228-545450
info@elektrakeur.nl

HEEFT U VRAGEN?

Tel. 0228 - 54 54 50
Mail info@elektrakeur.nl