Gereedschapskeuring

Keuring van elektrisch gereedschap

Uw elektrisch gereedschap keuren we volgens de NEN3140 norm. Met deze NEN3140 inspectie van uw elektrische machines voorkomt u problemen en voldoet u aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit.

WAAROM EEN KEURING VAN UW ELEKTRISCH GEREEDSCHAP?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. Niet alleen de elektrische installaties, maar ook het gereedschap moet voldoen aan de wettelijke NEN normen. Keuringen zijn vaak ook noodzakelijk voor deelname aan kwaliteitssystemen en certificeringen of omdat verzekeringsmaatschappijen keuringseisen stellen. De erkende keurmeesters van Elektrakeur toetsen uw elektrisch gereedschap volgens de NEN3140 norm. Volgens deze norm dienen alle elektrische gereedschappen waar werknemers mee in aanraking komen, te worden gekeurd.

WAT HOUDT EEN INSPECTIE VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP IN?


EEN NEN3140 KEURING BESTAAT UIT:

  1. inspectieplan, opname, audit
  2. keuringsrapportage met de bevindingen en een evaluatie/terugkoppeling
  3. NEN3140 keuringssticker met datum


KEURINGSSTICKERS

Uw gecertificeerde elektrische machines krijgen keuringsstickers met daarop de datum tot wanneer de gereedschapskeuring geldig is. Het gekeurde elektrische gereedschap krijgt een identificatienummer.

BINNEN WELK TERMIJN (NIEUWE) INSPECTIE?

De NEN3140 stelt richtlijnen omtrent de termijn voor metingen en beproevingen van het elektrisch gereedschap. Op basis van een risicoanalyse wordt het inspectietermijn bepaald. Deze risicoanalyse wordt door een bevoegd persoon uitgevoerd.

Onze gegevens

Koggeweg 63
1607 MT Hem
0228-545450
info@elektrakeur.nl

HEEFT U VRAGEN?

Tel. 0228 - 54 54 50
Mail info@elektrakeur.nl