AGRO-PLUS Inspectie

Inspectie voor de agrarische sector

De Agro-plus Inspectie voor de vaste elektrische installatie gaat net een stapje verder dan de Agro Elektra Inspectie. Ook droog- en bewaarwanden ondergaan steekproefsgewijs een visuele inspectie. Inclusief een thermo grafisch onderzoek tijdens vollast*. Een welkome aanvulling voor veel agrarische bedrijven.

*Het thermo grafisch onderzoek zit bij de inspectie inbegrepen indien dit tijdens volle belasting van de elektrische installatie kan plaatsvinden. Als het op een later tijdstip dient te geschieden, wordt het onderzoek op basis van nacalculatie doorberekend.

WAT HOUDT EEN AGRO-PLUS ELEKTRA INSPECTIE IN?

De Agro-plus Elektra Inspectie is een visuele inspectie aangevuld met metingen en thermografie. Essentieel voor de veiligheid. Ook een vraaggesprek met de eigenaar of beheerder van de installatie hoort daarbij. Door inspectie ontstaat een voldoende beeld van de staat waarin de installatie zich bevindt.

METINGEN EN VISUELE CONTROLE AGRO-PLUS INSPECTIE

  1. Isolatieweerstand Riso (spanningsloos uit te voeren)
  2. Aardcircuit impedantie Zc
  3. Inwendige impedantie Zi
  4. Aardlekschakelaars (delen van de installatie worden tijdens controle uitgeschakeld)
  5. Weerstandsmeting metalen onderdelen Rlo
  6. Visuele controle droogwand.
  7. Visuele controle van aansluitleiding
  8. Visuele controle CEE koppelcontactstop en wandcontactdoos
  9. Exclusief controle van motoraansluiting.

RAPPORTAGE MET AANBEVELINGEN VOOR HERSTEL

De inspecteur beoordeelt in beperkte tijd zoveel mogelijk ruimten en verdelers waarbij geconstateerde gebreken worden genoteerd. De gebreken worden, ingedeeld in urgentieniveaus, vastgelegd in een rapportage die later als leidraad dienst om te beoordelen of de installatie is verbeterd. U ontvangt de rapportage voorzien van aanbevolen herstelwerkzaamheden en inspectiefrequentie. De herstelwerkzaamheden kunnen via een erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd.

HERSTELVERKLARING VAN VEILIGHEID

Na uitvoering van eventuele herstelwerkzaamheden door de installateur ontvangt u een herstelverklaring waarmee u kunt aantonen dat uw installatie aan de eisen van u verzekeraar voldoet.

VOLDOEN AAN WETTELIJKE EISEN?

De Agro-plus Elektra Inspectie richt zich op het voorkomen van de grootste risico's op brand of letsel. Als u volledig aan de wettelijke eisen wilt voldoen, kiest u dan voor een NEN3140-inspectie. De keuze is afhankelijk van de leeftijd van uw installatie. Een inspectie conform de Nen-normen is uitgebreider en toetst uw vaste elektrische installaties aan de wettelijke eisen.

Onze gegevens

Koggeweg 63
1607 MT Hem
0228-545450
info@elektrakeur.nl

HEEFT U VRAGEN?

Tel. 0228 - 54 54 50
Mail info@elektrakeur.nl