AGRO Inspectie

Inspectie voor de agrarische sector

WAAROM EEN AGRO ELEKTRA INSPECTIE?

De Agro Elektra Inspectie is ontwikkeld speciaal voor agrarische ondernemers. De inspectie is geen volledige NEN 3140 Inspectie. Het betreft een beperkte beoordeling van de vaste elektrische installatie die vooral gericht is op brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. De Agro Elektra Inspectie richt zich op risico's zoals vonkvorming, oververhitting, explosiegevaar, kortsluiting, brandwonden of elektrocutie. De oorzaken zijn vaak klein en soms al aanwezig vanaf de eerste aanleg van de installatie. Inspectie is dus geen overbodige luxe.

WAT HOUDT EEN AGRO ELEKTRA INSPECTIE IN?

De Agro Elektra Inspectie is een visuele inspectie aangevuld met metingen die essentieel zijn voor de veiligheid. Ook een vraaggesprek met de eigenaar of beheerder van de installatie hoort daarbij. Door inspectie ontstaat een voldoende beeld van de staat waarin de vaste installatie zich bevindt.

METINGEN EN VISUELE CONTROLE AGRO ELEKTRA INSPECTIE

  1. Isolatieweerstand Riso (spanningsloos uit te voeren)
  2. Aardcircuit impedantie Zc
  3. Inwendige impedantie Zi
  4. Aardlekschakelaars (delen van de installatie worden tijdens controle uitgeschakeld)
  5. Weerstandsmeting metalen onderdelen Rlo

RAPPORTAGE MET AANBEVELINGEN VOOR HERSTEL

De inspecteur beoordeelt in beperkte tijd zoveel mogelijk ruimten en verdelers waarbij geconstateerde gebreken worden genoteerd. De gebreken worden, ingedeeld in urgentieniveaus, vastgelegd in een rapportage die later als leidraad dienst om te beoordelen of de installatie is verbeterd. U ontvangt de rapportage voorzien van aanbevolen herstelwerkzaamheden en inspectiefrequentie. De herstelwerkzaamheden kunnen via een erkend installateur worden uitgevoerd.

HERSTELVERKLARING VAN VEILIGHEID

Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden door een installateur ontvangt u een herstelverklaring waarmee u kunt aantonen dat uw installatie aan de eisen van u verzekeraar voldoet.

VOLDOEN AAN WETTELIJKE EISEN?

De Agro Elektra Inspectie richt zich op het voorkomen van de grootste risico's op brand of letsel. Als u volledig aan de wettelijke eisen wilt voldoen, kies dan voor een NEN3140 Inspectie. De keuze is afhankelijk van de leeftijd van uw installatie. Een inspectie conform de Nen-normen is uitgebreider en toetst uw vaste elektrische installaties aan de wettelijke eisen.

Onze gegevens

Koggeweg 63
1607 MT Hem
0228-545450
info@elektrakeur.nl

HEEFT U VRAGEN?

Tel. 0228 - 54 54 50
Mail info@elektrakeur.nl